Twój partner w sprawach drewna

Drewno to nasz biznes

Zakłady Drzewne Ladenburger pracują od pokoleń nad produktem natury: drewnem.
Na przestrzeni lat polepszyliśmy swoją jakość i wprowadziliśmy nowe, innowacyjne produkty, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w branży przemysłowej.
Oferujemy naszym klientom pewność długoletniego doświadczenia oraz szeroką paletę produktów ze stabilnie wysokim poziomem jakości.

Tartaki koncernu posiadają certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Certyfikat ten gwarantuje ochronę, służąc długotrwałemu użytkowaniu i zagospodarowywaniu powierzchni leśnych. Tylko dzięki aktywnemu wspieraniu środowiska naturalnego możemy perspektywicznie zagwarantować jakość surowca dla naszych produktów. Ciągłe doskonalenie oraz zachowywanie stałych wartości to podstawa naszego sukcesu. Zadowolenie naszych klientów stanowi dla nas motywację.

Ladenburger Holzwerke

Nasze broszury

Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke
Ladenburger Holzwerke Ladenburger Holzwerke

Osoby kontaktowe

Przedstawiciel na Polskę Północną:

Robert Drahejm

+48 660 758 022
robert.drahejm@ladenburger.de

Przedstawiciel na Polskę Południową:

Dariusz Pakulski

+48 600 436 444
dariusz.pakulski@ladenburger.de

Biuro:

Justyna Rączkowska-Werner

+49 (0) 34341 306 59
justyna.raczkowska-werner@ladenburger.de

Dane firmy

Nazwa firmy:
Ladenburger GmbH

Adres:
Zur Walkmühle 1-5
73441
Bopfingen-Aufhausen

Dane kontaktowe:
Tel. +49 (0) 7362 - 9605 - 0
Fax. +49 (0) 7362 - 9605 - 200
E-Mail: info@ladenburger.de
Internet: www.ladenburger.de

Siedziba firmy:
Bopfingen-Aufhausen
Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Ulm
Numer rejestru: HRB 520023
NIP UE: DE 811251838


Prawa autorskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedstawione informacje są własnością firmy Holzwerke Ladenburger GmbH. Prezentują one najnowsze informacje w momencie publikacji. Firma Ladenburger nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność zawartych na stronie treści. Dotyczy to również innych stron internetowych, które są przekierowywane poprzez zewnętrzne linki. Firma Ladenburger GmbH nie odpowiada za treści zawarte również na tych stronach.

Treści opublikowane na całej stronie Holzwerke Ladenburger GmbH są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, publikowania lub zapisywania w innych systemach informacyjnych zarówno całości strony jak i jej części bez uprzedniej zgody pisemnej autora.

Treści zawarte na stronach internetowych nie stanowią w żadnym wypadku prawnych gwarancji. Holzwerke Ladenburger GmbH zastrzega sobie prawo do dowolnego dokonywania zmian i korekty przedstawionych treści.

Z powyżej opisanych tematów nie wynikają żadne roszczenia prawne. Oferty są we wszystkich punktach niewiążące.


Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, portala analizy stron internetowych na platformie Google. Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek”, dokumentów tekstowych, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę każdego ruchu na stronie internetowej. Utworzone przez ciasteczka informacje na temat korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) zostają przeniesione na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisane. Google wykorzysta te informacje przy analizowaniu użytkowności witryny, przy składaniu raportów na temat aktywności oraz przy usługach związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Google może ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, gdy jest to ustawowo wymagane i o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie połączy adresu IP użytkownika z innymi, pozyskanymi danymi. Możesz zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż nie będą wówczas dostępne wszystkie funkcje strony w ich pełnym wymiarze. Korzystając z witryny wyrażasz tym samym zgodę na przetwarzanie danych przez platformę Google w opisany powyżej sposób i w opisanym powyżej celu.

Aby uniknąć analizowania i zapisu danych użytkownika przez Google, można zainstalować dostępną w przeglądarce wtyczkę (Plugin): deaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na stronach:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Ochrona danych na Google Analytics i Google Remarketing

Strona internetowa korzysta z Google Analytics I Google Remarketing. Są to usługi platformy Google Inc. Google korzysta z tzw. „ciasteczek”, dokumentów tekstowych, które zapisywane są na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę każdego ruchu na stronie internetowej. Utworzone przed ciasteczka informacje na temat korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) zostają przeniesione na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisane. Następnie adres IP zostaje skrócony o trzy ostatnie cyfry, przez co staje się niemożliwe jednoznaczne przyporządkowanie do osoby fizycznej. Firma Google przestrzega przepisów ochrony danych osobowych konwencji „US-Safe-Harbor” i jest zarejestrowana w programie „Safe Harbor” Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych.

Google używa tych informacji, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, opracowywać raporty na temat aktywności na tej witrynie i aby świadczyć dalsze usługi, związane z korzystywaniem ze strony i internetu.

Google może ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim, gdy jest to ustawowo wymagane i o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Osoby trzecie, włącznie z firmą Google, stosują zapisane ciasteczka do wyświetlania ogłoszeń na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie internetowej.

Google w żadnym wypadku nie połączy adresu IP użytkownika z innymi, pozyskanymi danymi.

Z przechowywania i przetwarzania danych można w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość zrezygnować, dezaktywując ciasteczka na platformie Google, poprzez rezygnację z personalizacji reklam google. Alternatywnie można dezaktywować możliwość korzystania z ciasteczek przez osoby trzecie, odwiedzając stronę inicjatywy dezaktywacji sieci reklamowej.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż nie będą wówczas dostępne wszystkie funkcje strony w ich pełnym wymiarze.

Korzystając z tej strony internetowej deklarujesz zgodę na przetwarzanie gromadzonych danych w uprzednio opisany sposób i w uprzednio opisanym celu.

Z przechowywania i przetwarzania danych można w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość zrezygnować, więcej informacji na temat warunków korzystania z Google znajdziesz tutaj.


Projekt, koncepcja & zdjęcia

projektteam AG
projektteam – Fachagentur für Bildsprache
Zastosowanie nowatorskiej grafiki & projektów
Webdesign • Grafik Design (DTP) • Multimedia • Ilustracje • Marketing • Doradztwo etc

Więcej informacji na stronie: www.projektteam.com

Warunki handlowe

(Ogólne zasady sprzedaży, dostawy i płatności)

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) Warunki handlowe Sprzedającego są wyłącznie obowiązującymi warunkami. Nie uznaje się warunków Kupującego, które są sprzeczne lub odmienne od warunków Sprzedającego, chyba że zostały przez sprzedającego czytelnie zaakceptowane na piśmie. Warunki handlowe Sprzedającego obowiązują również wówczas, gdy znając sprzeczne lub odmienne od tych warunków warunki kupującego dostawa zostaje bezwarunkowo zrealizowana.
(2) Wszystkie porozumienia zawarte pomiędzy Sprzedającym a Kupującym celem realizacji niniejszej umowy zostały spisane w niniejszej umowie.
(3) Warunki handlowe obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw w rozumieniu paragrafu § 310 ust. 1 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
(4) Poniższe ogólne warunki handlowe sprzedawcy stanowią podstawę wszelkich przyszłych zamówień ze strony Kupującego.


§ 2 Oferty - zawarcie umowy

(1) Oferty Sprzedającego są, o ile nic innego nie ustalono, niewiążące. Zamówienia bądź zlecenia mogą być przyjęte przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od ich nadesłania.
(2) Zlecenia uważa się za przyjęte wówczas, gdy Sprzedający je potwierdzi na piśmie lub kiedy zostają zrealizowane natychmiast po przyjęciu zlecenia lub w terminie.
Wówczas faktura jest potwierdzeniem zlecenia.
(3) Sprzedający zastrzega sobie prawa autorskie i własności do zdjęć, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów.


§ 3 Ceny i warunki płatności

(1) Ceny obowiązują dla wymienionego w potwierdzeniu zlecenia zakresu usług i dostaw, natomiast dodatkowe lub specjalne usługi będą naliczane osobno. Wszystkie podane ceny sa cenami w walucie Euro loco fabryka i nie obejmują kosztów opakowania, transportu, podatku VAT, opłat celnych w obrocie pozaunijnym oraz innych publicznych opłat.
(2) O ile ustalona cena odpowiada cennikowi i jeśli dostawa towaru ma nastąpić w terminie późniejszym niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy, wówczas obowiązują cenniki z daty uruchomienia dostawy (każdorazowo z odliczeniem uzgodnionego procentowego lub stałego rabatu).
(3) O ile nie uzgodniono inaczej kwotę faktury należy uiścić bez potrąceń w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury.
(4) Potrącenie roszczeń Kupującego lub wstrzymanie płatności ze względu na jego roszczenia jest tylko wówczas dopuszczalne, gdy roszczenia te są niepodważalne i prawomocne.
(5) Sprzedający posiada prawo do realizacji kolejnych dostaw tylko i wyłącznie za przedpłatą lub przez złożenie zabezpieczenia wówczas, gdy po zawarciu umowy zostaną ujawnione informacje o pogorszeniu się zdolności kredytowej Kupującego, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na wykonanie płatności za nieuregulowane faktury Sprzedającego wynikające z danej umowy.


§ 4 Dostawa, termin dostawy i przeniesienie ryzyka

(1) Dostawy są realizowane „ex works”, o ile nie uzgodniono inaczej w potwierdzeniu zamówienia.
(2) Terminy dostaw i usług podawane są przez Sprzedającego z przybliżeniem, chyba że wyraźnie ustalono lub potwierdzono konkretną datę lub termin. Gdy została uzgodniona wysyłka, okresy i terminy dostaw odnoszą się do momentu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom trzecim, którym powierzono transport.
(3) Sprzedający może – bez szkody dla swoich praw wynikających ze zwłoki Kupującego – żądać przedłużenia terminów dostaw i usług lub ich przesunięcia o okres czasu, w którym Kupujący nie wywiązuje się ze swoich umownych zobowiązań wobec Sprzedającego.
(4) Sprzedający ma prawo do własnego zaopatrzenia we właściwym terminie. Sprzedający ma niezwłocznie poinformować Kupującego o niedostępności przedmiotu dostawy i w przypadku odstąpienia od umowy – zwrócenia świadczeń.
(5) Sprzedającemu przysługuje prawo do dostaw i świadczeń częściowych w możliwym do przyjęcia przez Kupującego zakresie.
(6) Jeżeli Sprzedający popadnie w zwłokę z dostawą lub usługą lub jeżeli zrealizowanie dostawy lub usługi okaże się niemożliwe niezależnie od przyczyny, to odpowiedzialność Sprzedającego za odszkodowanie jest ograniczona stosownie do § 6 niniejszych warunków dostawy.
(7) Ryzyko przechodzi na Kupującego najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom trzecim, którym powierzono wysyłkę. Dotyczy to również sytuacji, gdy realizowane są dostawy częściowe lub Sprzedający przejął jeszcze inne usługi (np. wysyłkę). Jeżeli wysyłka lub przekazanie opóźnia się wskutek okoliczności, za którą odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przechodzi na Kupującego w dniu, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i Sprzedający powiadomił o tym fakcie Kupującego.
(8) Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi Kupujący. W przypadku magazynowania przez Sprzedającego koszty magazynowania wynoszą 0,5% kwoty zakupu za przeznaczone do magazynowania przedmioty dostawy za każdy tydzień, który upłynął, ale maksymalnie 10%. Zastrzega się prawo dochodzenia i wykazania dalszych lub mniejszych kosztów magazynowania.
(9) Dostawa na plac budowy lub magazyn oznacza dostawę bez rozładunku i przy założeniu przejezdności drogi transportu. Czas oczekiwania będzie liczony. Jeśli pojazd na polecenie Kupującego zboczy z przejezdnej drogi transportu, to wówczas Kupujący pokrywa koszty powstałych z tego tytułu szkód.
(10) Sprzedający może skorzystać ze swoich ustawowych praw przy nieodebraniu towaru przez Kupującego. Odszkodowanie wynosi ryczałtem 15% ceny zakupu. Zastrzega się prawo dochodzenia i wykazania dalszych lub mniejszych kosztów magazynowania.


§ 5 Reklamacja wad, rękojmia

(1) Roszczenia dotyczące wad fizycznych rzeczy ulegają przedawnieniu po okresie 12 miesięcy, licząc od przejścia ryzyka. Nie dotyczy to przypadku, gdzie przedmiot zakupu użyty jest na budowie i spowodował wadę.
(2) Przedawnienie w przypadku regresu z dostawy pozostaje nienaruszone zgodnie z §§ 478, 479 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego).
(3) Obowiązki w stosunkach między handlowcami określone w paragrafie §§ 377 HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy) pozostają niezmienne. Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedającego na piśmie o zaistniałej reklamacji.
(4) Reklamacja nie jest przyjmowana w przypadku nieznacznych wad lub różnic w stosunku do rodzaju zamówionego towaru i przy nieznacznym utrudnieniu jego przydatności.
(5) Drewno jest produktem naturalnym. Zawsze należy mieć na względzie jego naturalne właściwości, rozróżnienia i charakterystykę. Godne uwagi są w szczególności biologiczne, fizyczne i chemiczne właściwości przy zakupie, przeróbce i zastosowaniu. Spektrum naturalnych różnic w zabarwieniu, strukturze etc. w ramach jednego rodzaju drewna należy do właściwości naturalnego produktu, jakim jest drewno.
(6) W przypadku uzasadnionej reklamacji wad Sprzedający dokonuje wyboru między poprawką wadliwego towaru, a dostawą zastępczą w stosownym terminie. Gdy po upływie ustalonego, stosownego terminu dodatkowego towar nie został poprawiony, ani nie dostarczono towaru zastępczego, ani żadna z tych prób się nie powiodła lub była niemożliwa do wykonania lub Sprzedający odmawia wykonania poprawki lub dostawy zastępczej, Kupującemu przysługuje według własnego uznania prawo anulowania umowy lub żądania obniżki ceny zakupu.
(7) Jeśli wada została spowodowana przez Sprzedającego, wówczas Kupujący może domagać się odszkodowania zgodnie z warunkami zapisanymi w paragrafie § 6.
(8) Utrata gwarancji następuje w momencie przeróbki towaru we własnym zakresie lub przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego, co mogłoby utrudnić lub uniemożliwić usunięcie wad. W każdym przypadku Kupujący ma obowiązek przejęcia powstałych kosztów usunięcia wady.
(9) Uzgodniona z Kupującym dostawa używanych produktów nie podlega jakimkolwiek roszczeniom gwarancyjnym.


§ 6 Odpowiedzialność odszkodowawcza

(1) Roszczenia o odszkodowanie, niezależnie z jaką podstawą prawną, w szczególności z powodu zaniedbania obowiązków wynikających z tytułu brakującej lub błędnej dostawy, z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z zobowiązania lub niedozwolonej czynności są ograniczone stosownie do paragrafu § 6, o ile szkoda została wyrządzona z winy umyślnej.
(2) Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania, o ile nie dotyczy ono obowiązków wynikających z umowy, których spełnienia oczekuje Kupujący.
(3) O ile Sprzedający odpowiada zgodnie z paragrafem § 6 (2) za odszkodowanie od samych podstaw, ogranicza się ta odpowiedzialność do szkód, które przy zawarciu umowy przewidział lub powinien był zwykle przewidzieć Sprzedający jako możliwy skutek naruszenia umowy. Pośrednie szkody lub szkody wtórne, powstałe z powodu wad przedmiotu dostawy, mogą być zastąpione, o ile generalnie można przewidzieć powstanie takich szkód przy prawidłowym użytkowaniu przedmiotu dostawy.
(4) W przypadku opóźnienia dostawy odpowiedzialność Sprzedającego zostaje ograniczona przy zwykłym zaniedbaniu w ramach zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie do wysokości 0,5% ceny zakupu za ukończony tydzień, maksymalnie jednak nie więcej niż do 5 % ceny zakupu.
(5) Powyższe wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje w tym samym zakresie instytucje, prawnych przedstawicieli, pracowników, jak i inne osoby, działające w imieniu Sprzedającego.
(6) O ile Sprzedający udziela technicznych informacji lub doradztwa i o ile nie należy to do zakresu obowiązujących go usług, następuje to nieodpłatnie i z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności.
(7) Ograniczenia paragrafu § 6 nie obowiązują dla odpowiedzialności Sprzedającego za umyślne zachowanie, za zagwarantowane właściwości, za zagrożenie życia, ciała lub zdrowia lub według ustawy o odpowiedzialności za produkt.


§ 7 Zastrzeżenie własności

(1) Cały towar z dostawy pozostaje do całkowitej wpłaty kwoty sprzedaży i innych należnych płatności wobec Sprzedającego jego własnością. W przypadku niezgodnego z umową zachowania Kupującego, szczególnie przy opóźnieniu wpłaty Sprzedający jest uprawniony odebrać dostarczony towar. Odbiór przedmiotu zakupu jest odstąpieniem od umowy. Po odbiorze towaru Sprzedający ma prawo do jego sprzedaży na rachunek Kupującego po odliczeniu właściwych kosztów spieniężenia.
(2) Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego obchodzenia się z dostarczonymi towarami, szczególnie do właściwego ich magazynowania. Ponadto jest on zobowiązany na własny koszt do ich wystarczającego ubezpieczenia od ognia, wody i przed kradzieżą według nowej wartości odtworzeniowej.
(3) Przy wzięciu w zastaw lub podobnej ingerencji osób trzecich Kupujący ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Sprzedającego. O ile osoby trzecie nie są w stanie zwrócić Sprzedającemu sądowych i pozasądowych kosztów zgodnie z paragrafem § 771 ZPO (Kodeksu Postępowania Cywilnego), obciążony zostanie nimi Kupujący.
(4) Kupujący ma prawo do dalszej sprzedaży nabytego towaru w należytym trybie handlowym; jednakże pod warunkiem faktycznego przeniesienia żądań w wysokości końcowej sumy faktury (wraz z podatkiem VAT), żądanej przez Sprzedającego, wynikające z dalszej odsprzedaży na rzecz swoich odbiorców lub osób trzecich, niezależnie od tego, czy przedmiot zakupu został sprzedany przed lub po obróbce. Również po odstąpieniu Kupujący jest zobowiązany do uregulowania roszczeń. Prawo Sprzedającego do samodzielnego wyegzekwowania roszczeń pozostaje przez to nienaruszone. Sprzedający zobowiązuje się jednak do nie egzekwowania roszczeń tak długo, jak Kupujący: ureguluje swoje zobowiązania płatności z pobranych zysków, nie przekroczy terminu płatności i przede wszystkim nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania ugodowego lub upadłościowego lub nastąpi wstrzymanie płatności. W tym przypadku Sprzedający może żądać od Kupującego informacji o odstąpionych roszczeniach i ich dłużnikach, podając wszystkie dane do polecenia zapłaty, wydając wszystkie należne dokumenty oraz informując dłużników (osoby trzecie) o odstąpieniu.
(5) Obróbka lub przekształcenie towaru nabytego następuje przez Kupującego zawsze na zlecenie Sprzedającego. Jeśli towar jest połączony razem z przedmiotami nie należącymi do Sprzedającego, wówczas Sprzedający nabywa współwłasność nowej rzeczy w proporcji wartości faktury za rzecz nabytą (końcowa wartość faktury wraz z VAT) do innych przerabianych przedmiotów na czas obróbki. Co do rzeczy powstałej w wyniku obróbki obowiązują te same prawa, co do zastrzeżonej rzeczy.
(6) Jeżeli towar nabyty stanie się istotną częścią składową rzeczy, nie należącej do Sprzedającego, wówczas Kupujący przenosi tym samym współwłasność nowej rzeczy na Sprzedającego w proporcji wartości faktury za rzecz nabytą (końcowa wartość faktury wraz z VAT) do innych przerabianych przedmiotów na czas zmieszania towarów. Jeśli połączenie lub pomieszanie nastąpi w taki sposób, że rzecz Kupującego należy uznać za rzecz główną, wówczas obowiązuje uzgodnienie, że Kupujący przenosi obliczoną procentowo współwłasność na Sprzedającego. Sprzedający zastrzega wyłączną własność lub współwłasność dla Kupującego.
(7) Klient odstępuje sprzedającemu także wierzytelność dla zabezpieczenia wierzytelności sprzedającego, która powstała u niego wobec osoby trzeciej przez połączenie przedmiotu dostawy z gruntem.
(8) Sprzedający zobowiązuje się do wydania jemu należnych zabezpieczeń na żądanie Kupującego o tyle, o ile realizowana wartość zabezpieczeń Sprzedającego przekracza 10% zabezpieczonych roszczeń. Wybór przekazanych do zabezpieczenia towarów zależy od Sprzedającego.


§ 8 Właściwość miejscowa sądu– Prawo - Miejsce spełnienia świadczenia

(1) Właściwość miejscowa sądu dla wszelkich wynikłych konfliktów między stronami, o ile kupujący jest handlowcem jest siedzibą główną Sprzedającego. Sprzedający jest jednak uprawniony do skarżenia Kupującego również w miejscu jego siedziby.
(2) Kontakty między stronami umowy reguluje wyłącznie prawo obowiązujące na terenie Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Prawa Kupna – Sprzedaży ONZ.
(3) Jeżeli inne miejsce spełnienia świadczenia nie wynika z potwierdzenia zamówienia, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania Sprzedający miał siedzibę.